Shiva-Yantra-1.png

Amintește-ți de Sine!

Tara Yantra

Cuvântul „Tara” derivă din rădăcina sanscrită „tṛ” ce însemnând a face cruce. În alte limbi indiene contemporane, cuvântul „tara” înseamnă și stea. Aceasta este cunoscută sub numele de „Mama eliberatoare” și reprezintă virtuțile succesului în muncă și în realizări.

“Tar” înseamnă a traversa”. Tarini, așa cum i se mai spune se manifestă ca o punte pentru a atinge nemurirea. În tradiția sacră indiană ortodoxă, Tara pe calea Mahavidya este întruparea celui de al doilea mijloc de realizare a divinității din cele zece.

FORȚA NEMĂRGINITĂ A MARII PUTERI COSMICE A COMPASIUNII, TARA este reprezentată în 21 de ipostaze și Tara cea verde este una dintre cele doua forme principale alaturi de tara cea albă. Există cel puțin zece forme verzi, șapte albe, cinci galbene, două albastre și una roșie.

Compasiunea, adevărata stare de a fi om.

Puterea Yantrei

Tara ajută plină de compasiune atunci când este invocată și adorată pentru a trece cu bine peste încercările vieții. În realitate, toate aparențele lumii sunt manifestări ale minții noastre. Teama și pericolul, de asemenea sunt manifestări ale minții noastre ca într-un vis rău în care mintea creează atât amenințarea cât și pe cel care simte aceasta. Atunci când natura minții este realizată frica dispare.

Eliberarea spirituală

Tara este din familia Vajrayana, calea Diamantului și este invocată pentru a dezvolta anumite calități interioare și pentru a înțelege învățăturile interioare, exterioare și secrete: Karuṇa - compasiunea -, Metta - bunăstarea iubirii - și Shunyata - vacuitatea - . Marea Putere Cosmică a Compasiunii Divine Tara poate fi mai bine înțeleasă ca diferite aspecte ale aceleași calități oferind grația candidaților la eliberarea spirituală - Bodhisattva - care sunt considerați metafore pentru virtuțile budiste. Cel mai adesea, Marea Putere Cosmică a Compasiunii Divine, Tara, datorită purității sale, este adorată în alb reprezentând virtuțile.

Protecția

Marea Putere Cosmică a Compasiunii Tara, protejează împotriva tuturor pericolelor atunci când este chemată de cel care se roagă cu încredere. Ajutorul pe care îl primim este rodul întâlnirii a doi factori, forța devotamentului nostru și Compasiunea Marii Puteri Cosmice Tara.

Dorința de a crea

Deoarece mișcarea timpului presupune schimbare și transformare, Marea Putere Cosmică a Compasiunii Tara simbolizează puterea aspirației și ascensiunea spirituală prin procesul transformării, dorința Sa fundamentală fiind dorința pură de a crea.

Esența Supremă a minții

Marea Putere Cosmică a Compasiunii Tara este legătura cu Esența Supremă a minții umane prin însăși natura Sa. Pentru a înțelege adevărata natură a Marii Puteri Cosmice a Compasiunii Tara trebuie sa ne reamintim că adevărul se află dincolo de subiect și obiect. Compasiunea ne dezvăluie adevărata natură a minții dezgolind-o de ignoranță și de conflictele emoționale obișnuite, eliberând ființa de iluzie.

Adyashakti

In textele Shivaismului din Kashmir principiul suprem este divinitatea ce rămane centrul sau altfel spus domiciliul realității sub forma pulsației constiintei -Spanda-. Ea este contrapartea - Visranti - a conștiinței absolute, nemișcate și lipsite de vibrații ce se bucură de pulsul tuturor lucrurilor. Astfel Zeița Supremă are două aspecte. Unul centrat în sine în care contrapartea, Lumina Supremă găsește spontan odihnă, (acest aspect nefiind niciodata implicat in pulsul cosmic) și celălalt este forma divinității ca Putere primordială - Adyashakti - manifestată în forma Marii Puteri Cosmice a Compasiunii, Tara ce generează, susține și resoarbe manifestarea în Sine însăși, pulsând astfel în ritmul ei.

Invocarea sinceră

Fără meditație - Dhyana -, fără repetarea constantă a numelui sau a mantre-i sale - Japa - și fără acte ritualice, fără o practică regulată, fără a ieși din problemele psihologice care trebuiesc rezolvate pentru a obține focalizarea și pentru vindecarea corpului fizic prin posturi - Asana - și prin respirație controlată - Pranayama -, puterea dată de Tara, Marea Putere Cosmică a Compasiunii Divine este posibil de atins prin amintirea numelui său cu fervoare.

Marea putere cosmică a Compasiunii

Tara, salvatoarea Divină

Tara este expresia fără cusur a inseparabilității vidului, a trezirii spirituale și a compasiunii. La fel cum folosiți oglinda pentru a vă oglindi chipul, meditația cu Tara este un mijloc de a vedea adevărata față a minții, lipsită de orice urmă de amăgire.

Chagdud Tulku Rinpoche

Pe drumul către adevăr există doar două greșeli pe care le putem face; a nu merge până la capăt și a nu începe.

Buddha

Compasiunea este radicalismul timpului nostru.

Dalai Lama

Întrebări fregvente​

Cele mai dese întrebări.​

Literal, Yantra înseamnă suport sau instrument. O Yantra este în esență o compoziție geometrică, un instrument sacru pentru contemplare, focalizare și meditație. 

Pentru a-i înțelege adevărata natură noțiunile noastre de geometrie trebuie să cedeze în fața celor ale dinamicii pentru ca apoi să putem realiza puterea yantrei ce crește proporțional cu precizia diagramei și puterea de abstractizare.

Acțiunea sa poate fi văzută ca o deschidere fizică, psihologică și spirituală către înțelegerea misterului. Astfel, yantra stimulează omul să exploreze și să-i dezvăluie misterul care este o legătura între el și cosmos.

O Yantra poate fi la fel de monumentală ca un templu hindus sau mică ca un pandantiv. Indiferent de dimensiunea acesteia aceasta marchează diferite etape în pelerinajul spiritual al omului.
Acțiunea de realizare a acesteia este imperativ necesară să fie îndreptată către Dumnezeu în comuniune cu sfera de forță a Puterii Cosmice.

Experimentele lui Jung au demonstrat că un astfel de simbol nu este “fabricat”, ci descoperit prin surse interioare. Yantra izvorăște dintr-o constrângere umană universală și întruchipează principii etrene ce nu se îndepărtează de viață, fizic și spiritual.

Yantra acționează ca o cheie și deblochează relația cu energiile corespondente în conștiința personală precum și în cea colectivă. Acestea funcționează ca simboluri revelatoare ale adevărurilor cosmice și ca instrucțiune grafică al aspectului spiritual al experienței umane. Toate formele primare ale yantrei sunt simboluri psihologice corespunzătoare stărilor interioare ale conștiinței umane, prin care este posibil controlul și extinderea forțelor psihice.

Elementele comune ale yantrelor sunt: bindu sau punctul central; triunghiul; patratul și cercul.
În yantră, acestea funcționează ca „forme gând”, care sunt astfel construite încât aspirantul să înțeleagă prin ele diferitele tipare particulare de forță sau dinamică. A te identifica în totalitate cu configurația unei yantre înseamnă a „realiza” sau a elibera forțele inerente pe care le denotă fiecare formă.

Yantra Energiei Divine a Compasiunii Tara

Marea Putere Cosmică a Compasiunii Tara ghidează, protejează și ajută adoratorul pentru a trece peste marea furtunoasă a necazurilor și a tulburărilor vieții.